Kære medlem af HSS.

Vi er stadig tvangslukket, lige som alle andre fitnesscentre i Danmark. For tiden er meldingen fra regeringen, at vi skal holde lukket foreløbigt frem til 10. maj. Dette kan dog ændre sig til en længere periode, alt efter hvad regeringen beslutter.

Det er vigtigt at gøre klart for alle, at HSS ikke er en kommerciel virksomhed med investorer, som får del i overskud/udbytte. Som trænende i HSS er man ikke kunde ved en virksomhed, men medlem af en forening.

I forhold til kontingent har vi i bestyrelsen gjort os nogle overvejelser:

1) Vi kan lade være med at opkræve kontingent. Det vil i praksis betyde, at vi sandsynligvis vil blive nød til at lukke foreningen, hvis vi mister 1-2 mdr. kontingentindbetaling.

2) Alternativt kan vi opkræve kontingent, som vi plejer, trods det, at du ikke har mulighed for at træne. Det vil kunne holde foreningen i gang efter coronakrisen.

Vi har valgt at opkræve kontingent fremover, altså mulighed nummer 2. Det gør vi, da vi ser det som den eneste mulighed for at fortsætte efter coronakrisen. Det er den primære årsag til, at vi opkræver kontingent, nemlig fordi vi gerne vil holde fast i, at HSS skal eksistere fremadrettet.

 Vi har opkrævet kontingent 1. april og stort set alle har betalt, som de plejer. Det er vi meget taknemlige for. Tak skal I have. Vi har kun oplevet en enkelt person (1), som ønsker kontingentet tilbagebetalt. Vi er ikke forpligtet til at tilbagebetale kontingentet, men har selvfølgelig gjort det ved denne ene henvendelse.

DIF udtaler i disse dage, at:  " … derudover kan medlemmer formelt set ikke kræve at få en del af deres kontingent retur som følge af indstillede aktiviteter. Kontingentet er betaling for medlemskab af en forening - og ikke for en specifik ydelse."

Vi skæver også til udmeldinger fra DIF, som siger følgende: "Juridisk er der ikke belæg for tilbagebetaling af kontingent. I DIF opfordrer vi vores medlemmer til at udvise samfundssind og til fortsat at bakke vores foreninger, klubber og frivillige op."

Når vi kommer til 1. maj opkræver vi igen kontingent, og vi håber, at alle vil bakke op om at støtte foreningen, mens karantænen står på, så vi har vores gode sted at komme tilbage til, når der bliver åbnet for samfundet igen.

Vi er flere i bestyrelsen, som har børn med medlemskab i andre tvangslukkede foreninger, eller selv har medlemskaber i andre foreninger. Vi betaler gladeligt for at holde disse foreninger i gang nu, så vi har dem senere. Vi håber, at I vil gøre det samme for HSS.

Hvis man som medlem af HSS ønsker sit kontingent retur, trods DIF´s og vores (HSS´) appel om samfundssind, og trods det manglede juridiske belæg, betaler vi selvfølgelig kontingentet tilbage, hvis vi får en henvendelse fra jer. Dette skriver vi ikke for at udskamme eller presse medlemmer til at betale, men udelukkende for at melde klart og tydeligt ud, hvordan vi tænker.

Omvendt har vi selvfølgelig også forståelse for, at nogle af jer kan være ramt hårdt økonomisk som følge af nedlukning af arbejdspladser og lignende. Der kan være helt legitime situationer som gør, at man er nødt til at prioritere mad og egen husleje frem for HSS. Det har vi fuld forståelse for, at I skal selvfølgelig bare henvende jer for tilbagebetaling.

Med håb om, at I fortsat vil støtte HSS.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Hjørring Styrkesport.

 

Link til DIF: https://www.dif.dk/da/forening/nyheder/nyheder/2020/4/kontingenter-s-i-s-en-s-coronatid?fbclid=IwAR24ZV4o9CRo4puyMr4KnNtixHLk0qS8DZfemFtGVWVgsfbpKkqS1stwKgQ

 CMS hjemmeside fra Net For Dig, Hjørring